Detaily služeb

Nákladní doprava

Přeprava
kontejnery

Odvoz
fekálií

Zemní
práce

Půjčovna
 

Deponie
materiálů

Nákladní doprava

Vozidla značky TATRA s pohonem 6×6, 8×6, 8×8 a tahač návěsů 4×4.
Jednostranný a třístranný sklápěč s nosností 12 – 30 tun.

kompletní přesuny velkých objemů hmot včetně nakládky a případné úpravy na místě uložení

zásobování jak velkých staveb, tak dodání (písku, kameniva a pod.) jednotlivým zákazníkům

odvoz zeminy, stavebních sutí včetně likvidace

možnost okamžitého rozhrnutí nebo nakládky materiálu přímo na stavbě vlastní flotilou bagrů značky Caterpillar

kompletní demolice budov

vyklízení budov, bytů, sklepů a starých nemovitostí

vyklizení a odvoz sněhu ze dvorů

Specifikace vozidel nákladní dopravy

třístranný sklápěč

nosnost 12 tun

objem korby – 10 m3

Tatra 815

třístranný sklápěč

nosnost 14 tun

objem korby – 12 m3

Tatra Phoenix 6x6

třístranný sklápěč

nosnost 20 tun

objem korby – 16 m3

možnost připojení vleku – celková nosnost 30 tun

Tatra Phoenix 8x6

jednostranný návěs – HARDOX

nosnost 30 tun

objem korby – 26 m3

Tatra Phoenix 4x4 - tahač

Kontejnerová přeprava

Zajišťujeme pronájem našich kontejnerů o objemu 3 – 25 m3. Kontejnerová vozidla máme na podvozcích Tatra, MAN a DAF s hydraulickou rukou.
Disponujeme celkem 45 ks kontejnerů.

vyklízení bytů, sklepů, půd nebo celých nemovitostí např. při prodeji pozůstalostí apod.

dlouhodobý pronájem pro firmy i soukromé osoby

odvoz sutí, střešních tašek, zeminy, komunálního odpadu apod.

dovoz písků, štěrků, recyklátů, betonu, palivového dříví atd.

Specifikace vozidel kontejnerové přepravy

nástavba pro vanové (řetězové) kontejnery

sutě, zemina, písky, štěrky – 6 m3

objemný a komunální dopad – 12 m3

max. hmotnost nákladu – 8 tun

nástavba pro hákové kontejnery

sutě, zemina, písky, štěrky – 3 až 4 m3

objemný a komunální dopad – 10 m3

max. hmotnost nákladu – 6 tun

vybaveno hydraulickou rukou s nosností 1 – 3,5 tuny a dosahem 10 metrů (kontejner na 8 EURO palet)
nástavba pro hákové kontejnery, přeprava paletového zboží – max. 8 EURO palet

sutě, zemina, písky, štěrky – 3 až 5 m3

objemný a komunální dopad – 12 m3

max. hmotnost nákladu – 8 tun

nástavba pro hákové kontejnery – typ ABROLL, přeprava paletového zboží – max. 12 EURO palet

sutě, zemina, písky, štěrky – 10 až 12 m3

objemný a komunální dopad – 20 až 25 m3

max. hmotnost nákladu – 14 tun

Odvoz odpadních vod

Vozidla na podvozcích Tatra a MAN s objemem nástaveb 14, 10 a 5 m3.
Vystavujeme doklad o ekologické likvidaci odpadních vod.

odvoz odpadních vod pro firmy i soukromé osoby a jejich stočení na čistírnách odpadních vod: Rakovník, Jesenice u Rakovníka, Nové Strašecí, nebo dle dohody a potřeb zákazníka

čištění odpadních jímek a lapačů tuku

odvoz kalů z ČOV

odsávání odpadních vod při haváriích kanalizačního řádu

odsání vody z výkopů, sklepů

mytí komunikací

odvoz a následný rozstřik kejdy na pole – šířka záběru 8 až 10 m

navážení kejdy do bioelektráren

Specifikace vozidel pro odvoz odpadních vod

pohon 6×6

objem cisterny 14 m3

32 m hadic

pohon 6×6

objem cisterny 10 m3

25 m hadic

pohon 4×2

objem cisterny 5 m3

30 m hadic

U všech vozidel možnost až 50 m hadic.

Zemní práce

Veškeré zemní práce bagry značky Caterpillar od 3 – 20 tun.

nakládka nebo rozhrnování sypkých materiálů

odbagrování svahů

bagrování – základů, jezírek, bazénů, jímek apod.

odbagrování domů a následné odvodnění

bagrování kanalizace a následná pokládka apod.

vyklízení a odvoz sněhu ze dvorů

kompletní demolice budov

vyklizení budov, bytů, sklepů a starých nemovitostí

Specifikace strojů pro zemní práce

smykem řízený nakladač – BOBÍK – 3 tuny

pevná zubatá lžíce

hladká lžíce – klapačka

paletizační vidle – nosnost 700 kg

vrták na sloupky – průměr 20, 30 a 40 cm

tandemový válec – 4 tuny

vibrace obou ocelových válců

možnost skrápění vodou

pásový otočný bagr – 4 tuny
gumové pásy

lžíce – 30, 40 a 60 cm

svahová hydraulicky ovládaná lžíce – 100 cm

pásový otočný bagr – 9 tun
gumové pásy

lžíce – 40, 60 a 100 cm

svahová hydraulicky ovládaná lžíce – 160 cm

hydraulické kladivo

traktor bagr – 10 tun

čelní nakládací lžíce (klapačka) – objem 1 m3

paletizační vidle – nosnost 1200 kg

lžíce – 40, 50, 60 a 90 cm

hydraulické kladivo

kolový otočný bagr – hmotnost 13 tun

hladká nakládací lžíce – objem 2 m3

možnost vážení nakládaných materiálů

kolový otočný bagr – hmotnost 20 tun

paletizační vidle – nosnost 2500 kg

lžíce – 80, 120 cm (možno s břity)

svahová hydraulicky ovládaná lžíce – 200 cm

Půjčovna

Máme v nabídce přepravník koní a dodávku.
Pro více informací volejte.

Deponie sypkých materiálů

Prodej sypkých materiálů: písky, štěrky, zeminy a substráty, recykláty a pod.
Likvidace sutí, zeminy a kamení, asfaltových ker, komunálního odpadu, starých pneumatik, atd.

Veškeré materiály přesně zvážíme a vystavíme doklad o likvidaci.

Deponie funguje v částečném provozu.
Případné nakládky či příjem odpadů je nutné si předem telefonicky domluvit na číslech 604 185 061 nebo 736 628 345.

Najdete nás na kraji obce Nesuchyně (naproti JZD).

Naši partneři

logo Tatra.cz
logo Caterpillar
logo MAN truck
logo OMA CZ
logo ANEXIA Rakovník
logo Froněk, dopravní stavby
logo Kámen Zbraslav

NZPK spol. s r.o.

Podporujeme

logo Working Equitation Česká republika

Potřebujete nabídku na míru?